Onze school

Basisschool De Cocon is een Vreedzame (stads)school, waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven, maar ook om een aantal houdingen en vaardigheden te leren. Onze leerkrachten streven daarom een sfeer van rust na, waarin kinderen zich thuis voelen, maar zich vooral ook veilig en geborgen weten. We willen ze op een reële manier, in samenwerking met ouders, voorbereiden op hun verdere leven. Onze school wil de kinderen ook de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Wij willen de kinderen zoveel mogelijk op "maat bedienen". We noemen dit adaptief onderwijs.

Onze leerkrachten

Maak kennis met het team

Belangrijke data

Bekijk de schoolkalender

Wij zijn een vreedzame school

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Als Vreedzame School streven we er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • samen constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Leerlingen, ouders en leerkrachten van Den Bijstere gedragen zich als verantwoordelijke en actieve leden van de scholengemeenschap.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet
 • Je voelt je verbonden met je omgeving
 • Je helpt mee om een positieve bijdrage te leveren aan de school

We vinden het niet goed als:

 • Je iemand pijn doet
 • Je iemand uitscheldt
 • Je iemand (cyber)pest of buitensluit
 • Je iets kapot maakt

Schoolgids

In de informatiegids staat alle nodige informatie over onze school. Onze kernwaarden, hoe we werken, de zorg voor de kinderen en alle regels en afspraken.

Bekijk de schoolgids
pdf
Schoolgids

Protocollen en documenten

Richtlijnen medische handelingen op locaties

Protocol

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol

Klachtenregeling

Regeling

Kom jij bij ons naar school?

Kom jij bij ons naar school?

Vraag een rondleiding aan beleef de sfeer bij Voorbeelschool!
Meld je kind aan