Welkom bij Kindercampus De Cocon

Kindercampus De Cocon biedt peuteropvang, BSO opvang en basisonderwijs. De samenwerking tussen opvang en onderwijs zorgt voor een doorgaande leerlijn op elk leeftijdsgebied.

Bijzondere kenmerken

Peuterprogramma

Ontdektuin

Samenwerking met school

Kleinschalig

Tegemoetkoming kosten

Even voorstellen

Welkom bij Kindercampus De Cocon. Wij geloven in de kracht van elk kind om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Kinderopvang en onderwijs werken daarbij nauw samen om zo de doorgaande leerlijn samen te volgen en te sturen. Kwaliteit en aandacht zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Samen met alle professionals, ouders en kinderen werken we zo aan een plek waar zij zich veilig en geborgen voelen.

Nieuwsgierig geworden? Klik hieronder op de button om je kind direct aan te melden of vraag vrijblijvend een rondleiding aan.

Ons vast team van medewerkers staat dagelijks klaar voor u en de kinderen.

Directeur Dennis van Trier (Kinderopvang)
Directeur Sabine Borgharts (Onderwijs)

Over Mondiaen Kindercampus

We bieden ieder kind van 2 tot 13 jaar met opvang en onderwijs gelijke kansen op ontwikkeling. Dat doen we samen. Door vanuit expertise relevante samenwerkingen te organiseren. Met elkaar, met opvoeders en met samenwerkingspartners. We zien ieders potentie en zetten alle kennis en kunde in om aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind, elke thuissituatie en elke medewerker. Dat doen we samen verschillend. Door verschillend te benaderen en zo gelijkheid te creëren. En vooral door ruimte te bieden aan diversiteit. Zo kan ieder, vanuit zijn eigen expertise of vaardigheden, doen wat nodig is om het juiste resultaat te behalen; het verwezenlijken van onze missie. Dat doen we om samen verschil te maken. Door een inspirerende omgeving te bieden, waarin je je onafgebroken kunt ontwikkelen. Waar leren en spelen hand in hand gaan. Waar we verantwoordelijkheid nemen en doordachte keuzes maken, voor de wereld van morgen. Vanuit deze visie en onze gezamenlijke missie (richting) geven we de locaties autonomie (ruimte) om dat te kunnen doen wat nodig is om onze missie te realiseren (resultaat). Vanuit de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt bevragen we elkaar hier regelmatig op (rekenschap).

"Ik ga elke dag met een lach op mijn gezicht naar de opvang"

Sophie uit groep 4

Wat ouders zeggen

Wat ouders zeggen

Mijn kind gaat al jaren met veel plezier naar de BSO opvang. Alles onder een dak vind ik een fijn idee.

Ik ben blij met het aanbod dat geboden wordt. Elke dag is weer een verrassing. Mijn kind vertelt elke dag met enthousiasme over haar belevenissen.

Manon, moeder van puck, 7 jaar