Welkom bij Kindercampus De Cocon

Kindercampus De Cocon is gevestigd in Basisschool De Cocon en biedt peuteropvang en BSO opvang aan kinderen van 2-13 jaar. De samenwerking met de basisschool zorgt voor een doorgaande leerlijn op elk leeftijdsgebied. Binnen de peuteropvang werken met de VVE methode Startblokken, waarmee kinderen zich ontwikkelen en voorbereid worden op de overstap naar de basisschool. Onze BSO is centraal gelegen in de basisschool en voorziet in alle benodigde faciliteiten voor een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod voor alle kinderen.

Bijzondere kenmerken

Peuterprogramma

Ontdektuin

samenwerking met school

Kleinschalig

tegemoedkoming kosten

Even voorstellen

Welkom bij Kindercampus De Cocon. Ik ben Dennis van Trier, directeur van de peuteropvang en buitenschoolse opvang. Wij geloven in de kracht van elk kind waarbij we nauw samenwerken met de basisschool om elk kind zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Ons vast team van medewerkers staat dagelijks klaar voor u en de kinderen.

Directeur Dennis van Trier
Directeur
Dennis van Trier

Over Mondiaen Kindercampus

We bieden ieder kind van 2 tot 13 jaar met opvang en onderwijs gelijke kansen op ontwikkeling. Dat doen we samen. Door vanuit expertise relevante samenwerkingen te organiseren. Met elkaar, met opvoeders en met samenwerkingspartners. We zien ieders potentie en zetten alle kennis en kunde in om aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind, elke thuissituatie en elke medewerker. Dat doen we samen verschillend. Door verschillend te benaderen en zo gelijkheid te creëren. En vooral door ruimte te bieden aan diversiteit. Zo kan ieder, vanuit zijn eigen expertise of vaardigheden, doen wat nodig is om het juiste resultaat te behalen; het verwezenlijken van onze missie. Dat doen we om samen verschil te maken. Door een inspirerende omgeving te bieden, waarin je je onafgebroken kunt ontwikkelen. Waar leren en spelen hand in hand gaan. Waar we verantwoordelijkheid nemen en doordachte keuzes maken, voor de wereld van morgen. Vanuit deze visie en onze gezamenlijke missie (richting) geven we de locaties autonomie (ruimte) om dat te kunnen doen wat nodig is om onze missie te realiseren (resultaat). Vanuit de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt bevragen we elkaar hier regelmatig op (rekenschap).

"Ik ga elke dag met een lach op mijn gezicht naar de opvang"

Sophie uit groep 4

Ons team

We hebben een gemotiveerd team van medewerkers die elke dag met passie zorg dragen voor een breed gevarieerd aanbod aan kinderopvang.

Sharnella

Pedagogisch professional
Britt

Britt

Pedagogisch professional
Kim

Kim

Pedagogisch professional

Rumeysa

Pedagogisch professional
Nick

Nick

Pedagogisch professional
Femke

Femke

Pedagogisch professional
Dennis

Dennis

Pedagogisch professional

Oudercommissie

Bij Kindercampus hebben we op dit moment nog geen oudercommissie  De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders op locatieniveau. Ze hebben een adviserende rol ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken op de locatie.

We komen 2 a 3 keer per  jaar bij elkaar. Mochten er ouders interesse hebben om aansluiten neem dan contact op met de directeur van onze locatie.

Wat ouders zeggen

Wat ouders zeggen

Mijn kind gaat al jaren met veel plezier naar de BSO opvang. Alles onder een dak vind ik een fijn idee.

Ik ben blij met het aanbod dat geboden wordt. Elke dag is weer een verrassing. Mijn kind vertelt elke dag met enthousiasme over haar belevenissen.

Manon, moeder van puck, 7 jaar