Onze opvang

Kindercampus De Cocon is gevestigd in Basisschool De Cocon, Hoefstraat 173 in Tilburg en biedt peuteropvang en BSO opvang aan kinderen van 2-13 jaar. De samenwerking met de basisschool zorgt voor een doorgaande leerlijn op elk leeftijdsgebied. Binnen de peuteropvang werken met de VVE methode Startblokken, waarmee kinderen zich ontwikkelen en voorbereid worden op de overstap naar de basisschool. Onze BSO is centraal gelegen in de basisschool en voorziet in alle benodigde faciliteiten voor een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod voor alle kinderen.

Ons Team

Maak kennis met het team

Kom bij ons spelen

Meld je kind aan

Waar staan we voor

  • We zetten maximaal in op gelijke ontwikkelkansen voor kinderen en werken vanuit hoge verwachtingen.
  • We bieden een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor ieder kind van 2 tot 13 jaar, en een mix van voorzieningen waar kinderen samen spelen, zich ontwikkelen, ontmoeten en een rijk dagprogramma ervaren.
  • We werken vanuit één pedagogisch-didactische visie voor kinderopvang en primair onderwijs, per locatie afgestemd op de betreffende doelgroep(en). Zo creëren we een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind.
  • We werken als professionals vanuit kinderopvang en primair onderwijs samen als één team, in partnerschap met ouders en samenwerkingspartners. We vertrekken vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid die we samen hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
  • We zijn een lerende organisatie: we investeren in continue kwaliteitsverbetering en monitoren de ontwikkeling van het resultaat voor kind, opvoeder en medewerker.
  • Kindcentra zijn een belangrijke voorziening in de buurt of (bij de) kern. In de buurt gebeurt het.

Neem alvast een kijkje

Hier volgt binnenkort een video impressie van onze locatie.

Neem een kijkje
Neem alvast een kijkje
Kom jij bij ons spelen?

Kom jij bij ons spelen?

Vraag een rondleiding aan bij onze unieke locatie.
Aanmelden