Onze visie

Basisschool De Cocon is een Vreedzame (stads)school, waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven, maar ook om een aantal houdingen en vaardigheden te leren.

Onze leerkrachten streven daarom een sfeer van rust na, waarin kinderen zich thuis voelen, maar zich vooral ook veilig en geborgen weten. We willen ze op een reële manier, in samenwerking met ouders, voorbereiden op hun verdere leven.

Onze school wil de kinderen ook de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Wij willen de kinderen zoveel mogelijk op "maat bedienen". We noemen dit adaptief onderwijs.

De belangrijkste vaardigheden

We werken in heterogene groepen met het systeem van verlengde instructie waar kinderen autonomie hebben over hun leerontwikkelingen.

We hebben gekozen voor heterogene groepen, omdat we de vaardigheden van de leerlingen, die ze geleerd hebben verder willen ontwikkelen.

Wat is zichtbaar in de klas?

De kinderen krijgen de lessen en de instructie van de leerstof die bij hun persoonlijke ontwikkeling hoort. Dus de kinderen krijgen onder andere de taal- en rekenlessen op eigen niveau. Kinderen zijn zeer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Daarnaast vinden er ook klassikale activiteiten plaats, waarbij de groepen samenwerken, bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek en gym.

Wat is zichtbaar in de klas?

Klankbordgroep ouders

Regelmatig vinden er klankbordgroep overleggen plaats. Het belangrijkste doel hiervan is dat de school graag wil weten van ouders wat voor onderwijs zij willen voor hun kinderen. Daarnaast willen we de plannen en ideeën met ouders delen.

Leukste school van Tilburg

Groep 5