Protocollen & documenten

Welkom bij onze verzameling protocollen en documenten, waarin we essentiële richtlijnen en procedures delen die de kern vormen van onze organisatorische werkwijze. Deze documenten bieden duidelijke instructies voor een consistente en efficiënte uitvoering van taken en dragen bij aan het handhaven van kwaliteit en naleving van regelgeving. Raadpleeg ze regelmatig om uw werk effectief te ondersteunen en bij te dragen aan onze gemeenschappelijke doelen.

Protocollen & documenten

Protocollen en beleid

Protocol klachtenregeling

Via onderstaande knop kunt u onze afspraken omtrent eventuele klachten lezen. Voor meer vragen over het protocol of de regeling zelf kunt u terecht via info.cocon@tangent.nl

Protocol medische handelingen

Via onderstaande knop kunt u onze afspraken omtrent eventuele medische handelingen en het gebruik van medicijnen op school.

Privacyverklaring Mondiaen

Stichting Tangent neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Tangent bestaat uit 17 scholen in de regio Tilburg en een bestuurskantoor.

Protocol schorsing en verwijdering

Zie onderstaand document betreft het protocol schorsing en verwijdering.