Stage op de Cocon

Ieder jaar krijgen we veel aanvragen van studenten om op onze school stage te mogen lopen.

In de meeste gevallen zijn het studenten van de Fontys Hogescholen, afdeling Opleiding tot leraar basisonderwijs, de PABO. Zij nemen dan een deel van de lessen over om zo ervaring op te doen in het lesgeven.

De studenten worden begeleid door de groepsleerkracht, de Algemeen Praktijkbegeleider en de stagebegeleiders van de opleiding. Soms heeft onze school stagiaires vanuit ROC sport en bewegen of onderwijsassistent.

Al onze stagiaires worden begeleid door onze basisschoolcoach: Paul Lutgerink.

 

Mocht u meer informatie willen hebben over stage lopen op de Cocon, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.